Buitenlandse akte laten overschrijven

Neem contact met ons op

Inhoud

Om een buitenlandse akte te laten erkennen, moet u - na uw terugkeer in België - de akte laten registreren. De buitenlandse akte wordt het best overgeschreven in de Belgische registers van de burgerlijke stand. Dat is niet verplicht, maar het is gemakkelijker om nadien uittreksels of afschriften op te vragen van die akte.

Als de akte niet erkend is in België, moet u de uittreksels opvragen in het buitenland. 


Overlijdensakte - bijkomende informatie:

Als een Belg in het buitenland overlijdt, dan moeten de volgende instanties in het betreffende land verwittigd worden:

 • de lokale overheid,
 • de Belgische ambassade of het Belgische consulaat.

De lokale overheid zal de overlijdensakte opmaken. Als dat niet mogelijk is, zal de Belgische ambassade of het Belgische consulaat de akte opmaken.

Niet-Belgen kunnen de overlijdensakte niet laten erkennen of overschrijven. 

Voorwaarden

Om een buitenlandse akte in België te laten erkennen moet de akte:

U moet de handtekening van de buitenlandse beëdigde vertaler ook laten legaliseren.

In België kunt u de lijst van de beëdigde vertalers verkrijgen op de griffie van de rechtbank van eerste aanleg.


Bijkomende voorwaarden buitenlandse huwelijksakte:


Een huwelijk dat in het buitenland wordt voltrokken, is in België geldig als:

 • u voldoet aan de Belgische wettelijke voorwaarden om te kunnen trouwen;
 • het huwelijk is voltrokken volgens de vormen die in het betrokken land gebruikelijk zijn.

Als u Belg bent, worden alle veranderingen in uw burgerlijke staat geregeld door het Belgisch recht. Ook als u in het buitenland verblijft, zal het Belgisch recht toegepast worden. Bent u geen Belg, dan gelden de huwelijksvoorwaarden van het land waarvan u de nationaliteit bezit.

Procedure

Geboorteakte:

De buitenlandse geboorteakte kan in België worden ingeschreven in het register van de burgerlijke stand van de gemeente van uw laatste woonplaats ofwel van de eerste gemeente waar u zich na uw terugkeer uit het buitenland gevestigd hebt.

Verblijft u in het buitenland en bent u niet ingeschreven in het bevolkingsregister van een Belgische gemeente, dan kunt u de aangifte doen bij de ambtenaar van de burgerlijke stand van:

 • uw woonplaats in België,
 • de woonplaats van een bloedverwant tot en met de tweede graad,
 • uw geboorteplaats.

Bij gebrek aan bovenstaande mogelijkheden kan de aangifte gebeuren bij de ambtenaar van de burgerlijke stand van Brussel.


Huwelijksakte en echtscheidingsakte:

De buitenlandse huwelijksakte kan in België worden erkend bij de burgerlijke stand van

 • uw plaats van (laatste) inschrijving in het bevolkings-, vreemdelingen- of wachtregister
 • of bij gebrek hieraan, van Brussel.


Overlijdensakte:

U mag de akte laten erkennen bij de registers van de burgerlijke stand van de laatste woonplaats van de overledene in België.

 

Wat meebrengen

U kan enkel als Belg een overschrijving vragen van een buitenlandse akte.

Voor de overschrijving van een buitenlandse akte hebt u de volgende documenten nodig:

 • uw identiteitskaart,
 • een uittreksel of afschrift van de buitenlandse akte voorzien van een eventuele legalisatie of apostille,
 • de beëdigde vertaling van de akte naar het Nederlands. U moet de taal kiezen van de Belgische gemeente waar de akte wordt overgeschreven.

Wilt u enkel een melding in het bevolkingsregister laten maken? U kan zowel als niet-Belg of Belg een melding aanvragen.

 

Bijkomend meenemen indien overlijdensakte:

 • de identiteitskaart of verblijfskaart van de overledene,
 • eventueel het rijbewijs van de overledene,
 • eventueel het Belgisch paspoort van de overledene,
 • het trouwboekje van de overledene als hij of zij gehuwd was en als het beschikbaar is.

Kostprijs

De overschrijving is gratis.