Brede basisondersteuning & expertise

Net als alle verenigingen van Oudsbergen, kunnen ook de scholen en ouderraden op een brede basisondersteuning rekenen. Denk maar aan de inzet en expertise van al onze competente medewerkers die klaarstaan met raad en daad en ondersteunen waar mogelijk. Bij specifieke vragen verwijzen ze door naar ons brede netwerk in verschillende domeinen.

Bovendien maken de scholen goedkoop gebruik van de gemeentelijke infrastructuur zoals culturele gebouwen en de uitleendienst. En net zoals alle erkende verenigingen, zijn ook scholen vrijgesteld van de belasting op reclamedrukwerk.

Oudsbergen ondersteunt daarnaast allerlei mooie initiatieven rond dierenwelzijn, klimaatbeleid en milieueducatie:

  • Xanuul vzw bezoekt scholen met een ludiek programma over de relatie tussen hond en kind.
  • GAIA geeft gastlessen, aangepast aan de leeftijd.
  • Mooimakers, Straat.net en Red de Koe pakken zwerfvuil aan. Deze acties worden gepromoot in het Oudsbergse onderwijs.