Brandveiligheidsattest voor horeca-uitbaters

Inhoud

Een brandveiligheidsattest wordt afgeleverd aan een kandidaat horeca-uitbater en maakt onderdeel uit van een aanvraag voor het bekomen van een horecavergunning.

Het attest wordt afgeleverd door de brandweer na controle ter plaatse en is gebaseerd op provinciale richtlijnen inzake brandveiligheid in horeca en gelijkaardige inrichtingen.

Voorwaarden

De uitbater moet een nieuw brandveiligheidsattest aanvragen:

  • bij de opening van een nieuwe zaak
  • bij nieuwbouw van een horecazaak
  • bij een bestemmingswijziging van het onroerend goed naar horeca
  • als de aard van de handelsactiviteit wijzigt
  • als er in een bestaande horecazaak een verbouwing met bouwtoelating gebeurt, voor dat gedeelte waarop de bouwtoelating betrekking heeft
  • bij heropening van een zaak
  • als de zaak langer dan 1 jaar gesloten was
  • als de bestemming is gewijzigd
  • als er (ook binnen) veranderingswerken werden uitgevoerd

Procedure

Voor een controleaanvraag kunt u bij de brandweer Oost-Limburg terecht.

Contact