BPA's, RUP's en stedenbouwkundige verordeningen

Wat zijn RUP's en BPA's?

Ruimtelijke uitvoeringsplannen (RUP’s) en bijzondere plannen van aanleg (BPA) zijn plannen waarin er bouwvoorschriften zijn vastgelegd. Deze plannen geven aan waar er gebouwd mag worden, hoe groot en hoe hoog de gebouwen mogen zijn, welke activiteiten er mogen uitgeoefend worden, of er groenzones mogen of moeten aangelegd worden.

Wat zijn stedenbouwkundige verordeningen?

Stedenbouwkundige verordeningen zijn voorschriften die gelden op het hele grondgebied van de overheid die de verordening afvaardigt. Dit kan het gewest zijn, een provincie of een gemeente. Bijvoorbeeld een parkeerverordening.

Geoportaal - interactieve kaart

Via onderstaande link kan je zoeken per locatie of er een BPA, RUP of verordening van toepassing is. Op dit Geoportaal kun je zoeken naar een adres of perceel. Je kan dan kijken welke plannen of verordeningen van toepassing zijn en deze documenten raadplegen.

Bekijk het Geoportaal

Overzichtslijst

Via onderstaande link vind je een overzicht van alle BPA’s, RUP’s en verordeningen die van toepassing zijn op het grondgebied van Oudsbergen. Op deze pagina heb je ook zoekfuncties en filtermogelijkheden.

Bekijk de overzichtslijst