BPA's & RUP's

Wat zijn RUP's en BPA's?

Ruimtelijke uitvoeringsplannen (RUP’s) en bijzondere plannen van aanleg (BPA) zijn plannen waarin er bouwvoorschriften zijn vastgelegd. Deze plannen geven aan waar er gebouwd mag worden, hoe groot en hoe hoog de gebouwen mogen zijn, welke activiteiten er mogen uitgeoefend worden, of er groenzones mogen of moeten aangelegd worden.

Geoportaal

Alle ruimtelijke uitvoeringsplannen, bijzondere plannen van aanleg (BPA) en verordeningen die gelegen zijn op het grondgebied van Oudsbergen zijn ingevoerd in een Geoportaal. Hier tref je plannen aan die opgemaakt werden door Vlaanderen, de provincie en de gemeente.

Op het geoportaal kun je zoeken naar een adres of perceel. Je kan dan kijken welke plannen of verordeningen van toepassing zijn en deze documenten raadplegen.

Bekijk het Geoportaal