Borgstelling voor een woonzorgcentrum

Bij een opname vragen de meeste woonzorgcentra een borgstelling van de familie van de opgenomen persoon om de verblijfskosten te betalen. Meestal wordt dit aan de kinderen gevraagd.

Als niemand een dergelijke borgstelling wil of kan tekenen, kan het woonzorgcentrum aan het OCMW van de gemeente waar de oudere ingeschreven stond op het moment van de opname, een betalingsverbintenis vragen. Dit is een verklaring waarbij het OCMW zich bevoegd stelt voor de betaling van de verblijfskosten in het woonzorgcentrum, de medische kosten en een wettelijk vastgelegd bedrag aan maandelijks zakgeld voor de oudere.

Voorwaarden

De oudere dient in de eerste plaats zo veel mogelijk de eigen middelen te gebruiken om de kosten te betalen. Indien deze middelen onvoldoende zijn om de rekening te betalen, zal er een onderzoek gebeuren naar de onderhoudplicht van de kinderen.

Procedure

Het woonzorgcentrum heeft standaarddocumenten waarmee u naar het OCMW dient te gaan. U maakt hiervoor een afspraak met een maatschappelijk werker. Er zal een sociaal en financieel onderzoek gebeuren vooraleer het OCMW een bevoegdheidsverklaring zal afleveren. De maatschappelijk werker zal de familiale situatie bevragen alsook enkele financiële gegevens; rekeningafschriften van zicht- en spaarrekening, aanslagbiljet onroerende voorheffing indien er eigendommen zijn, verkoopaktes,...

Het dossier zal voorgelegd worden op de zitting van het Bijzonder Comité voor de Sociale Dienst. Er zal in eerste instantie een bevoegdheidsverklaring afgeleverd worden zodat de inschrijving in het woonzorgcentrum afgerond kan worden.

Indien er tijdens de opname een tekort blijkt te zijn voor de betaling van de facturen, zal een nieuw sociaal en financeel onderzoek gebeuren naar de situatie van de zorgbehoevende en de kinderen.  

De oudere zal in de eerste plaats eigen middelen moeten gebruiken om de kosten te betalen. Indien er kinderen zijn, wordt de onderhoudsplicht onderzocht door de maatschappelijk werker.

Wat meebrengen

  • Document van het woonzorgcentrum tot aanvraag borgstelling
  • Rekeningafschriften van de voorbije 3 maanden van de zicht- en spaarrekening
  • Aanslagbiljet onroerende voorheffing
  • Eventuele verkoopaktes

Contact