Bibliotheek

Lezen is van onschatbare waarde in de vorming van kinderen

  • Ruilkist: een kist met themaboekjes voor de instapklas en eerste kleuterklas. Het bibpersoneel maakt de kist klaar en de leerkracht haalt ze af.
  • Klasuitlening: kleuters en leerlingen komen op afgesproken tijdstippen met de hele klas naar de bib om materialen uit te lenen.
  • Auteurslezing: een voorleesmoment voor alle vierjarige kleuters, een auteurslezing voor het tweede, derde en vijfde leerjaar en een lezing over mediawijsheid voor het zesde leerjaar.
  • Bibliotheekintroductie: een digitaal of offline bibspel voor het eerste, vierde en zesde leerjaar.
  • Extra’s, zoals tentoonstellingen of activiteiten over educatieve thema’s.

Surf verder naar de website van de bibliotheek