Bewijs van leven

Vraag online aan via Mijn Burgerprofiel

Inhoud

Het levensbewijs of attest van leven is een document waarmee u kunt aantonen dat u nog in leven bent.

Dit document wordt u soms gevraagd door pensioendiensten, verzekeringsinstellingen, ziekenfondsen, financiële instellingen, openbare besturen, een notaris, een advocaat, de rechtbank, de ambassade of het consulaat. Zo hoeft u zich bij deze personen of instellingen niet persoonlijk aan te bieden om aan te tonen dat u nog leeft.

Voorwaarden

De volgende partijen kunnen het attest met betrekking tot uzelf aanvragen:

 • Uzelf
 • uw wettelijke vertegenwoordiger (bv. ouder of voogd)
 • bijzondere gemachtigden zoals een notaris of advocaat
 • derden (bv. publieke of private instellingen) als de afgifte ervan voorgeschreven is door of krachtens de wet
 • een ander persoon mits volmacht van de betrokkene.

Procedure

Vraag dit document aan:

 • Via 'Mijn burgerprofiel', de online toepassing van de Vlaamse overheid. U kunt het document meteen downloaden en eventueel afdrukken.
 • Aan de snelbalie van één van de gemeentehuizen, tijdens de openingsuren.

Wat meebrengen

Als u het attest zelf ophaalt:

 • uw eigen identiteitskaart of verblijfsvergunning.

Als u het document voor iemand anders aanvraagt:

 • een volmacht van de betrokkene
 • een kopie van zijn of haar identiteitskaart
 • uw eigen identiteitskaart.

Kostprijs

Het bewijs van leven wordt gratis afgeleverd. 

Contact