Bescherming tegen de wolf

De wolf is intussen al een tijdje terug in ons land. Wolven voeden zich vooral met wild zoals everzwijnen, reeën en konijnen. Soms valt de wolf ook vee aan, omdat het vaak makkelijke prooien zijn. Waakzaamheid en preventieve bescherming zijn dus essentieel om schade te voorkomen.

Bescherming tegen de wolf

Een wolf-werende afsluiting is een afsluiting waar een wolf niet onder, niet door en niet over kan, en die bovendien afschrikt. De beste afsluiting is elektrische draad.

 • Minimaal 120 cm hoog
 • Onderaan goed dichtgemaakt
 • Strak gespannen
 • Hoog voltage (4500 volt)

Handige tips vind je op https://youtu.be/v_QfXTDfKo8 en https://www.wolffencing.be/

Wolf Fencing Team

Het Wolf Fencing Team Belgium is een vrijwilligersnetwerk dat veehouders wil ondersteunen met praktische en technische hulp. Ze bieden volgende diensten gratis aan:

 • Een bezoek om kennis te maken en advies te verlenen
 • Wolf-werende afrastering plaatsen
 • Hulp met aanvraag subsidies en opvragen offertes

Subsidie om bestaande afsluitingen te optimaliseren

Particulieren en hobbylandbouwers

Particulieren en hobbylandbouwers die hun omheining wolf-werend willen maken, kunnen hiervoor tot 80% van de totale investering terugbetaald krijgen door het Agentschap Natuur en Bos (ANB).

Download het aanvraagformulier van ANB: Aanvraagformulier subsidie ANB777,9 Kb(docx)

Je kan ook een gratis rescue kit van ANB uitlenen als de wolf in jouw buurt dieren heeft gedood en jouw eigen omheining nog niet is aangepast. Dit is een raster van 400 meter lang met stroomklok. Je kan de rescue kit aanvragen bij ANB. Het Wolf Fencing Team Belgium (WFTB) kan je indien nodig helpen om de rasters sneller te plaatsen.

Professionelen

Professionele landbouwers kunnen steun aanvragen via de niet-productieve investeringen van VLIF. Die steun is er enkel voor veehouderijen van een bepaalde grootte.

Algemene voorwaarden voor aanvraag VLIF-steun voor niet-productieve investeringen:

 • Landbouwer zijn (met ondernemingsnummer, geregistreerd bij L&V). Dus niet voor openbare besturen of terreinbeherende natuurverenigingen.
 • Alle wettelijke normen naleven.
 • Technisch verantwoordingsadvies (voor normen technisch advies, zie site L&V) >> niet van toepassing voor wolfproof maken omheining.
 • Investering wordt pas gestart na kennisgeving van de selectie.
 • Subsidiabele investeringskosten bedragen minimaal 1.000 euro.
 • Investering moet 5 jaar na toekenning gebruikt/in stand gehouden worden.

Specifieke voorwaarden voor wolfproof maken omheiningen:

Diersoorten en startaantallen die in aanmerking komen

 1. schaap, mouflon, geit (≥ 50 ♀♀ > 6 maanden, en geregistreerd)
 2. alpaca, guanaco, lama (≥ 50 ♀♀ > 6 maanden)
 3. damhert, edelhert (≥ 50 ♀♀ > 6 maanden, en geregistreerd)
 4. runderen (≥ 30 > 8 maanden)
 5. paarden (≥ 15 fokpaarden)

Maximale lengtes omheining

 • Paarden en runderen: 1600 m per bedrijf (bv vierkant van 400m)
 • Rest: 400 m per 5,5 dieren op het bedrijf
 • Mobiel raster: max 400m per 50 dieren

Andere voorwaarden

 • Investering moet in de risicozone bepaald worden door ANB
 • Voor bescherming zieke/kwetsbare/verzwakte dieren enkel nachtraster of flexinet (400m)
 • Subsidiabele kosten: zie regeling ANB. Ook enkel aanpassing van bestaande omheining.
 • Normen: zie regeling ANB.

Steun

 • 100% van de (geselecteerde delen van de) investering
 • Normbedrag: € 4,80/m

Hoe VLIF steun aanvragen?

 • Via het e-loket op www.landbouwvlaanderen.be Klik hier voor de handleiding.
 • Je moet intekenen op een ‘oproep’, maar de indienperiodes volgen elkaar nagenoeg continu op (4x per jaar, telkens max 3 maand) waardoor je bijna op elk moment je steunaanvraag kunt indienen.
  • Indienperiode 1: 1 jan – 31 maa
  • Indienperiode 2: 1 apr – 30 jun
  • Indienperiode 3: 1 jul – 30 sep
  • Indienperiode 4: 1 okt – half dec
 • Onder 'Vlaams Landbouwinvesteringsfonds' vind je een lijst met de lopende oproepen waarvoor een aanvraag kan worden ingediend
 • Na indienen van de aanvraag is er een selectieprocedure en krijg je te horen welke investeringen wel of niet zullen gesubsidieerd worden.

Opgelet: investering nog NIET aanvatten vooraleer je aanvraag goedgekeurd werd. (Dus nog geen getekende offertes of facturen in bezit hebben.)

Schadevergoeding

Bij schade door toedoen van de wolf wordt altijd een schadevergoeding betaald. Ook als de afsluiting niet wolfbestendig is. Je moet wel kunnen bewijzen dat de schade door een wolf werd aangericht. Daarvoor moet de inspectiedienst van Natuur en Bos een vaststelling komen doen.

Heb je een dood of verwond dier?

Iedereen kan een schadevergoeding aanvragen, niet enkel veehouders. Vergoedingen lager dan 50 euro worden niet uitbetaald.