Belasting op ongeschikt en onbewoonbaar verklaarde panden

Datum bekendmaking  woensdag 30 januari 2019 Datum besluit  dinsdag 29 januari 2019