Belasting op leegstaande woningen en gebouwen

Inhoud

De gemeente is bevoegd om leegstand van woningen en gebouwen op te sporen, te registreren en tegen te gaan. De basis voor een gemeentelijk leegstandsbeleid is een leegstandsregister.

Indien een woning gedurende 12 opeenvolgende maanden onbewoond is, spreken we van leegstand. Deze woningen komen in het leegstandsregister te staan. 

Dit zijn de gevolgen van een opname in het leegstandsregister:

  • U betaalt jaarlijks een belasting. In bepaalde gevallen kan u een vrijstelling aanvragen.
  • de koper van een geregistreerd pand kan een vermindering krijgen op de heffingsgrondslag voor de bepaling van de registratierechten
  • er rust een recht van voorkoop op elke woning die opgenomen is in het leegstandsregister en die de gemeente heeft ingevoerd in het e-voorkooploket dat beheerd wordt door de Vlaamse Landmaatschappij. Dat betekent dat bepaalde besturen (de Vlaamse Maatschappij voor Sociaal Wonen, de sociale huisvestingsmaatschappij, de gemeente en eventueel ook het OCMW) het recht hebben om bij een geplande verkoop de woning aan te kopen tegen de afgesproken prijs;
  • onder bepaalde voorwaarden kan de gemeente, het OCMW of een sociale woonorganisatie van rechtswege een sociaal beheersrecht krijgen over de woningen die in het leegstandsregister zijn opgenomen.

Wanneer je kan aantonen dat je woning gedurende 6 opeenvolgende maanden terug in gebruik is, wordt je woning uit het leegstandsregister geschrapt. Wanneer de woning gesloopt is, wordt deze ook geschrapt uit het register.

Procedure

De procedure, de mogelijkheid tot het aanvragen van een vrijstelling en de aanvraag tot schrapping uit het leegstandregister staan beschreven in het belastingsreglement op woningen, gebouwen en kamers die beschouwd worden als leegstaand. Dat document kan u onderaan downloaden. 

Kostprijs

Het bedrag van deze belasting staat beschreven in het belastingsreglement op woningen, gebouwen en kamers die beschouwd worden als leegstaand.

Voor wie

De belasting is verschuldigd door de eigenaar betreffende de leegstaande kamer, het leegstaande gebouw of de leegstaande woning op de verjaardag van de inventarisatiedatum.

Externe links

Contact