Belasting op verspreiding reclamedrukwerk

Datum bekendmaking  woensdag 30 januari 2019 Datum besluit  dinsdag 29 januari 2019

Er wordt een belasting gevestigd op het verspreiden van niet-geadresseerd drukwerk en gelijkgestelde producten op het grondgebied van Oudsbergen.

Downloads