RLKM

Doel

De vereniging heeft tot doel het natuurlijk patrimonium te beschermen, te beheren en te ontwikkelen en te bevorderen dat er een doeltreffend ruimtelijk, natuur- en milieubeleid wordt ontwikkeld.

De vereniging heeft eveneens tot doel het cultureel patrimonium doeltreffend te beschermen, te beheren en te ontwikkelen. De vereniging wil de toegankelijkheid van het natuurlijk en cultureel patrimonium op passende wijze stimuleren via toeristische, recreatieve en educatieve maatregelen om de socio-economische belangen van de streek te behouden en te versterken.

Ter verwezenlijking van haar doel kan de vereniging alle handelingen stellen en alle initiatieven nemen en kan zij alle daartoe nuttige roerende en onroerende goederen verwerven, evenals er alle eigendomsrechten en andere rechten op uitoefenen. Ze kan haar medewerking verlenen aan alle overheden, groeperingen en instellingen die een gelijkaardig of complementair doel nastreven in binnen- en buitenland.

Het werkingsgebied van de vereniging beslaat de gemeenten As, Bree, Dilsen-Stokkem, Genk, Maaseik, Maasmechelen, Meeuwen-Gruitrode, Kinrooi, Lanaken, Opglabbeek, Peer en Zutendaal.

Afgevaardigden

algemene vergaderingHanne Schrooten
 An Knoops (opvolger)
stuurgroep Nationaal Park Hoge KempenMarco Goossens
 Hanne Schrooten (plaatsvervanger)