Plaatselijke groep Kempen en Maasland

Doel

De interlokale vereniging werd opgericht om uitvoering te geven aan de lokale ontwikkelingsstrategie, opgemaakt in het kader van het Programmadocument voor Plattelandsontwikkeling III 2014-2020 en het provinciaal plattelandsbeleidsplan 2014-2020.

In de uitvoering van het ontwikkelingsplan is het bekendmaken van de ontwikkelingsstrategie en van de ondersteuningsmogelijkheden voor projectontwikkeling in het gebied een belangrijk element. Deze bekendmaking bevat minimaal volgende elementen:

  • de doelstellingen van de lokale ontwikkelingsstrategie
  • de maatregelen die worden genomen in het ontwikkelingsplan met informatie over de voorwaarden voor deelname aan deze maatregelen
  • de contactgegevens van de Leaderco√∂rdinator zoals bedoeld in artikel 22 van deze overeenkomst.

De interlokale vereniging zal het ontwikkelingsplan verder uitvoeren door de organisatie van projectoproepen. Na deze oproepen worden een reeks ingediende projecten beoordeeld en goedgekeurd. Deze projecten zullen de doelstellingen, via de uitgewerkte maatregels, uit de lokale ontwikkelingsstrategie helpen realiseren.

De interlokale vereniging moet ook actief zoeken naar mogelijkheden voor het gezamenlijk opstarten van projecten met andere plattelandsgebieden zowel interterritoriaal als transnationaal voor de realisatie van het ontwikkelingsplan.

Afgevaardigden

vertegenwoordigerHanne Schrooten
 An Knoops (opvolger)