Landwaarts sociaal woonkrediet

Doel

De erkende kredietmaatschappij is een door de Vlaamse regering rechtstreeks erkende kredietmaatschappij in toepassing van art. 78 van de Vlaamse Wooncode. Het uitsluitend maatschappelijk doel is het toekennen en beheren van sociale hypothecaire woonkredieten voor de 
bouw, de aankoop, de verbouwing of het behoud van een bescheiden woning ten behoeve van de fysische personen die geen andere woning in volle eigendom bezitten en de woning zelf bewonen of zullen bewonen.

De erkende kredietmaatschappij zal dit doel nastreven met inachtname van de erkenningsvoorwaarden en toezicht gesteld door de Vlaamse regering zowel in verband met de werking van de erkende kredietmaatschappij als met de voorwaarden waaraan de ontlener, de bescheiden woning en de lening dienen te voldoen.

Binnen dit kader zal de erkende kredietmaatschappij eveneens alle gevraagde informatie verschaffen en alle controles aanvaarden van de instanties die krachtens de erkenning en het toezicht door de Vlaamse regering of de wetgeving inzake hypothecair krediet daartoe bevoegd zijn.

Om haar maatschappelijk doel te verwezenlijken kan de erkende kredietmaatschappij alle handelingen stellen en alle verrichtingen uitvoeren die voor het verwezenlijken van het maatschappelijk doel nodig of nuttig zijn.

Afgevaardigden

algemene vergaderingMichel Creemers
raad van bestuurRaf Vliegen