Kunstacademie Noord-Limburg

Doel

De vereniging heeft tot doel de organisatie en programmatie van deeltijds kunstonderwijs, studierichtingen Beeldende Kunst, Muziek, Woordkunst en Dans. Deze organisatie geschiedt overeenkomstig de bepalingen en de voorwaarden van de vigerende wetgeving op het Deeltijds Kunstonderwijs, inzonderheid op grond van het Decreet op het Onderwijs (II) en op de besluiten genomen tot uitvoering ervan. Dit
geschiedt onder de vorm van een project.

Tevens stelt de vereniging zich tot doel de artistieke bedrijvigheid in Noord-Limburg te bevorderen

Afgevaardigden

beheerscomitéIlse Wevers
 Kristel Schrooten (plaatsvervanger)