GAOZ Lokaal Woonbeleid

Doel

De interlokale vereniging heeft tot doel om een ge√Įntegreerd woonbeleid te voeren in de werkingsregio van de deelnemende gemeenten, conform de bepalingen uit het Besluit van de Vlaamse Regering over het Lokaal Woonbeleid, goedgekeurd op 16 november 2018.

De deelnemende gemeenten engageren zich om de medewerking van hun eigen gemeentelijke diensten te verzekeren voor de uitwerking van concrete acties, plannen en reglementen die kaderen in het lokaal woonbeleid.

Afgevaardigden

beheerscomitéJo Seutens
 Kurt Plessers (opvolger)