Fluvius

Doel

De Opdrachthoudende vereniging heeft tot voorwerp het ontplooien in opdracht van de deelnemers van activiteiten met betrekking tot het bepalen van het beleid inzake de gemeentelijke en de bovengemeentelijke energienetten.

  1. het netbeheer en het databeheer, in de zin van de Vlaamse regelgeving met betrekking tot het distributienetbeheer elektriciteit en gas.
  2. het vervoer van signalen langs elektronische-communicatienetwerken; het aanleggen en exploiteren van elektronische-communicatienetwerken en installaties met inbegrip van het uitbouwen ervan tot een interactief elektronisch communicatienetwerk en het ter beschikking stellen van capaciteit op deze netwerken.
  3. de productie (oppompen), aanvoer, behandeling, aankoop en distributie van leidingwater op het grondgebied van de voor deze activiteit toegetreden deelnemende gemeenten; de waterdistributie en de waterproductie; alle verrichtingen die geheel of ten dele met het voorwerp inzake waterdistributie en waterproductie van de Opdrachthoudende vereniging te maken hebben.
  4. de conceptie en de realisatie, het aanleggen, exploiteren, onderhouden en ontwikkelen van alle netten van leidingen, kunstwerken en inrichtingen van alle aard die dienstig zijn voor de opvang en de beheersing van het afvalwater en hemelwater om het, al dan niet na een zuiveringsbehandeling, aan de natuur terug te geven.

Afgevaardigden

regionaal bestuurs-comité OostRob Haex
algemene vergaderingRaf Vliegen
 Ivan Roosen (opvolger)