EthiasCo

Doel

De vennootschap heeft tot doel: 

  • het rechtstreekse of onrechtstreekse bezit van  deelnemingen in Ethias naamloze vennootschap;
  • het nemen van deelnemingen in welke vorm dan ook in alle vennootschappen en ondernemingen;
  • de deelname aan de oprichting en de ontwikkeling van industriële, commerciële, financiële of vastgoedondernemingen en bijstand aan deze ondernemingen hetzij door leningen, voorschotten, waarborgen of op iedere andere manier;
  • de uitoefening van alle bestuursopdrachten en van mandaten of functies die rechtstreeks of onrechtstreeks verband houden met haar maatschappelijk doel;
  • alle activiteiten inzake beheer, bestuur, leiding en organisatie van alle vennootschappen;
  • de adviseringsactiviteit op financieel, technisch, informatica-, marketing-, commercieel en administratief vlak, in de ruime zin, bijstandsverlening en dienstverlening, rechtstreeks of onrechtstreeks, op administratief, informatica- en financieel vlak, in de verkoop, de productie en het beheer in het algemeen;
  • de promotie, de verhuur, de aankoop; de verkoop, de uitwisseling, het gebruik, het beheer, de valorisatie, de verkaveling, de transformatie van alle gebouwen of verdeelde of onverdeelde delen van allerhande gebouwen, voor eigen rekening, met uitzondering van de activiteiten gereglementeerd door het Koninklijk Besluit van zes september duizendnegenhonderddrieënnegentig tot bescherming van de beroepstitel en van de uitoefening van het beroep van vastgoedmakelaar.

Afgevaardigden

algemene vergaderingJo Seutens