DISV regio Noord-Limburg

Doel

De Vereniging heeft tot doel om de deelnemende gemeenten en OCMW's te ondersteunen bij onderzoek en beleidsplanning, om op te treden als overlegorgaan tussen de deelnemers tot de vereniging en tussen de deelnemers tot de vereniging en derden, en om gemeenschappelijke projecten en diensten van de deelnemers te organiseren.

Deze doelstellingen zijn van toepassing binnen de beleidsdomeinen waarop de deelnemende besturen verantwoordelijkheid en bevoegdheid hebben. Concreet gaat het over de beleidsdomeinen: administratie en financiën, personeel en organisatie, technische diensten, veiligheid en preventie, bestuurszaken, communicatie en participatie, e-governement, handhaving, ICT, GIS en digitalisering, informatieveiligheid, juridische ondersteuning, (sociale) economie en tewerkstelling, wijkwerken, mobiliteit, omgeving (milieu, natuur en ruimtelijke ordening), erfgoed, vrije tijd (cultuur, sport, jeugd), onderwijs en vorming, welzijn en samenleving, zorg en gezondheid.

Afgevaardigden

algemene vergaderingKurt Plessers
raad van bestuurMarco Goossens – 1ste vertegenwoordiger
 Ilse Wevers – 2de vertegenwoordiger.