De Watergroep

Doel

De maatschappij heeft tot doel de studie, de oprichting en de exploitatie van alle installaties die nodig zijn voor de openbare watervoorziening en de inzameling en zuivering van afvalwater.

De maatschappij kan met andere instellingen van openbaar nut, met gemeenten, met verenigingen van gemeenten, met private rechtspersonen en met particulieren contracten sluiten over waterproductie, -distributie en -behandeling en over afvalwaterafvoer en -zuivering, met inbegrip van de regeling van zakelijke rechten.

Afgevaardigden

aandeelhoudersbestuurIvan Roosen
algemene vergaderingIvan Roosen
 Raf Vliegen (opvolger)