Herinrichting bedrijventerrein

Het bedrijventerrein van Opglabbeek krijgt een grondige opknapbeurt. Een vlotte verkeersafwikkeling en de veiligheid van de actieve weggebruiker staan centraal. Voor fietsers, automobilisten en gebruikers van het openbaar vervoer zullen verplaatsingen van en naar de industriezone heel wat comfortabeler verlopen.

De vernieuwing in een notendop

Als fietser zal je je na de werken vlot via dubbelrichtingsfietspaden over de volledige zone kunnen verplaatsen. De fietspaden komen maximaal gescheiden van de rijweg te liggen. Daarnaast kan je aan elk kruispunt veilig oversteken dankzij nieuwe fietsoversteekplaatsen.

Maar ook voor gemotoriseerd verkeer verandert het één en het ander. Zo maakt het kruispunt van de Industrieweg-Noord met de Nijverheidslaan (aan Bewel - Hoogmartens - Jansen - Theissen) plaats voor een rotonde. Tegelijkertijd worden verschillende kruispunten opgefrist en verkeersveiliger ingericht, waaronder het kruispunt van de Industrieweg-Noord met de Weg naar Zwartberg. Daar zal zowel het afslaand verkeer richting Zwartberg als richting Opglabbeek een eigen voorsorteerstrook kunnen gebruiken.

Het bedrijventerrein is vandaag nog maar voor een derde afgekoppeld op een gescheiden riolering. Binnen dit project voorziet Fluvius in de uitbouw van het gescheiden stelsel over het volledige bedrijventerrein. Waar nieuwe riolering wordt aangelegd, vernieuwen we meteen de hele rijbaan. In de andere delen pakken we het verouderde wegdek aan. Zo krijgt de Industrieweg-Noord een gloednieuw rijweg in beton. Een duurzame materiaalkeuze, gezien het veelvuldige vrachtverkeer.

In samenspraak met De Lijn investeren we bovendien in de verbetering en uitbouw van het openbaar vervoer. We vernieuwen de bestaande bushaltes “Opglabbeek Bewel" waarbij de halte aan de zuidzijde wordt ingericht als bushaven, zodat de bus parallel aan de rijweg kan halteren. Daarenboven komen twee bijkomende haltes aan het kruispunt met de Bedrijfsstraat (aan Scania). Ook hier wordt een van de twee ingericht als bushaven.

Ontwerpplan - herinrichting bedrijventerrein Opglabbeek.pdf9,6 Mb(pdf)

Digitale nieuwsbrief

De exacte planning is op dit moment nog niet gekend. Geruime tijd voor de werken starten, communiceren we maximaal via verschillende kanalen. Wil je de meest actuele info rechtstreeks in je mailbox ontvangen?

Schrijf je in op de digitale nieuwsbrief

Met de steun van VLAIO

Dit project wordt ondersteund door VLAIO, het Vlaams Agentschap voor Innoveren en Ondernemen. Zij subsidiëren dit project voor een bedrag van 9.054.045,05 euro.

Contact