Attest van hoofdverblijfplaats (bewijs van woonst)

Vraag online aan via Mijn Burgerprofiel

Inhoud

Het attest van hoofdverblijfplaats of bewijs van woonst bevestigt dat een inwoner ingeschreven is op zijn adres in de gemeente.

Het attest bevat een aantal persoonlijke gegevens zoals:

 • naam en voornamen
 • plaats en datum van geboorte
 • adres
 • burgerlijke staat
 • nationaliteit
 • de datum sinds wanneer u op het adres woont.

U kunt ook een attest van hoofdverblijfplaats aanvragen met de historiek van uw vorige adressen.

Voorwaarden

De volgende partijen kunnen uw attest aanvragen:

 • Uzelf
 • Uw wettelijke vertegenwoordiger (bv. ouder of voogd)
 • Bijzondere gemachtigden zoals een notaris of advocaat
 • Derden (bv. publieke of private instellingen) als de afgifte ervan voorgeschreven is door of krachtens de wet
 • Een derde persoon op voorwaarde dat die in het bezit is van een volmacht en een kopie van uw identiteitskaart.

Procedure

Vraag dit document aan:

 • Via 'Mijn burgerprofiel', de online toepassing van de Vlaamse overheid. U kunt het document meteen downloaden en eventueel afdrukken.
 • Aan de snelbalie van één van de gemeentehuizen, tijdens de openingsuren.

Anderen kunnen het attest enkel in het gemeentehuis aanvragen.

In bepaalde gevallen kunnen advocaten, notarissen, … wel een online aanvraag indienen via info@oudsbergen.be mits vermelding van de wettelijke basis. Het gemeentebestuur zal op basis hiervan beslissen of het al dan niet kan worden afgeleverd.

Wat meebrengen

Als u het attest zelf ophaalt:

 • uw identiteitskaart of verblijfsvergunning

Als u het attest voor iemand anders aanvraagt:

 • een volmacht van de betrokkene en een kopie van zijn of haar identiteitskaart
 • uw identiteitskaart

Kostprijs

Het attest van hoofdverblijfplaats is gratis. 

Contact