Attest van Belgische nationaliteit

Inhoud

Het attest van Belgische nationaliteit is een document dat officieel bevestigt dat u Belg bent.

Dat attest wordt meestal gevraagd wanneer u een activiteit wilt uitoefenen waarvoor het bezit van de Belgische nationaliteit door de wet is vereist.

Voorwaarden

  • U hebt de Belgische nationaliteit.
  • U bent ingeschreven in de bevolkingsregisters van de gemeente.

De volgende partijen kunnen uw attest aanvragen:

  • Uzelf
  • Uw wettelijke vertegenwoordiger (bv. ouder of voogd)
  • Bijzondere gemachtigden zoals een notaris of advocaat
  • Derden (bv. publieke of private instellingen) als de afgifte ervan voorgeschreven is door of krachtens de wet
  • Een derde persoon op voorwaarde dat die in het bezit is van een volmachtformulier en een kopie van uw identiteitskaart

Procedure

Vraag dit document aan:

Wat meebrengen

Als u het attest zelf ophaalt:

  • uw identiteitskaart.

Als u het attest voor iemand anders aanvraagt:

  • een volmacht van de betrokkene en een kopie van zijn of haar identiteitskaart
  • uw identiteitskaart.

Kostprijs

Het verkrijgen van een attest van de Belgische nationaliteit is gratis.

Voor wie

Voor de burger met de Belgische nationaliteit.

Contact