Attest splitsingen

Wanneer u een onroerend goed wil verdelen zonder dat er een verkavelingsvergunning is, dan moet u een verdelings- of splitsingsplan laten opmaken door een beëdigd landmeter. Uw notaris kan u hiermee helpen. De gemeente heeft hierin vooral een adviserende rol. 

Procedure

De notaris stuurt een aangetekende brief naar de gemeente met het plan van de verdeling en een attest waarin de aard van de akte en de in de akte te vermelden bestemming van de kavels worden beschreven. Deze brief moet minimaal twintig dagen voor de datum die voor de openbare verkoping of voor de ondertekening van de akte is vastgesteld verstuurd worden. 

De gemeente levert binnen 20 dagen een attest af met de eventuele opmerkingen.

De opmerkingen die de gemeente eventueel maakt, moeten in de akte worden vermeld. Ook de eventuele vermelding dat voor de verdeling geen verkavelings- of stedenbouwkundige vergunning werd afgegeven moet in de akte opgenomen worden. Dit wil zeggen dat er geen zekerheid is wat betreft de mogelijkheid om op het onroerend goed te bouwen of daarop enige vaste of verplaatsbare inrichting op te stellen die voor bewoning kan worden gebruikt.

Bedrag

Het afleveren van een attest voor het verdelen/splitsen van gronden is gratis.

Voor wie

Uw notaris verzorgt deze verplichting.

Contact

Openingsuren

Vandaag

De regels rond bouwen en verbouwen zijn complex. Om je zo goed mogelijk van dienst te zijn, werken we op afspraak en vragen we op voorhand al informatie zodat we ons kunnen voorbereiden.

Stel je vraag