Attest hinder openbare werken

Inhoud

Zelfstandigen en kleine ondernemingen met maximum 9 werknemers die ernstige hinder ondervinden van wegenwerken voor de deur, kunnen genieten van een hinderpremie van € 2000. Wie in aanmerking komt, krijgt een brief van het Agentschap Innoveren & Ondernemen (VLAIO). 

De hinderpremie biedt wat financiële ademruimte aan kleine ondernemingen om vindingrijk te werk te gaan bij werken voor de deur. De nieuwe hinderpremie vervangt de maatregel Rentetoelage voor kmo's met hinder door openbare werken en Inkomenscompensatievergoeding van zelfstandigen voor werken die gestart zijn na 1 juli 2017.

Wie genoodzaakt is om zijn zaak minstens 21 opeenvolgende kalenderdagen te sluiten ingevolge de hinder kan eventueel ook genieten van de sluitingspremie van € 80 per sluitingsdag.

Voorwaarden

U vindt alle voorwaarden terug op de website van Vlaio.

Procedure

De gemeente levert geen attesten af.

U dient de hinderpremie zelf aan te vragen bij Vlaio.

Kostprijs

Hinderpremie
De hinderpremie bedraagt altijd € 2000. De hinderpremie kan per onderneming maximaal één keer per jaar en één keer per periode van hinder worden toegekend.

Sluitingspremie
De sluitingspremie bedraagt € 80 per sluitingsdag. Hiervoor moet de zaak minstens 21 opeenvolgende kalenderdagen sluiten. Deze premie loopt vanaf de 22ste kalenderdag van de sluiting. De sluitingspremie kan per onderneming gedurende de volledige looptijd van de werken worden toegekend.

Er kunnen binnen de hinderperiode verschillende sluitingsperiodes zijn die niet op elkaar aansluiten. Je kan deze in blokken van maximaal 30 kalenderdagen aanvragen. Als de zaak langer gesloten blijft, kunnen er dus meerdere sluitingspremies worden aangevraagd.

De-minimis
De hinder- en sluitingspremie vallen onder de toepassing van de Europese de minimis-regelgeving. Hierdoor mag het totaal aan de-minimissteun dat één onderneming ontvangt over een periode van drie jaar niet meer dan € 200.000 bedragen.

Contact