Asbestdak voor landbouwers

Land- en tuinbouwers kunnen gedemonteerde asbestdaken veilig aan huis laten ophalen. OVAM heeft een inzamelaar aangesteld die het asbestafval aan huis komt ophalen en naar een erkende stortplaats of afvalverwerker brengt. OVAM betaalt zo de meerkost die het transporteren en verwerken van asbestafval met zich meebrengt. 

OVAM staat niet in voor het demonteren van het asbestdak. Je kiest of je het dak zelf demonteert of een aannemer zoekt om het dak naar beneden te halen.

Opgelet: het protocol wordt uitgevoerd binnen de beschikbare budgetten en dus ‘tot uitputting van de middelen’.

Wat?

Enkel hechtgebonden asbest afkomstig van het dak van het landbouwpatrimonium mag in de container gelegd worden (golfplaten, dakleien, dakaccessoires, …).

Wat niet?

Gevelelementen, draagbalken, tussenschotten of -muren, sandwichpanelen en gelijkaardige bouwelementen worden niet opgehaald.

Wie kan zich aanmelden?

Actieve landbouwers, gepensioneerde landbouwers en landbouwers in bijberoep.

Je moet beschikken over een:

  • Landbouwnummer
  • BTW-nummer
  • Exploitatienummer

Hoe meld je je aan?

Meld je hier aan

Meer info

Hier vind je meer info