Asbest

Asbest is een verzamelnaam voor een aantal mineralen die zijn opgebouwd uit microscopisch kleine, naaldachtige vezels. Asbest heeft lang gekend gestaan om zijn goede eigenschappen: het is sterk, slijtvast, isolerend, bestand tegen logen, zuren en hoge temperaturen. Daarom zijn asbesthoudende materialen in het verleden veel gebruikt, bijvoorbeeld in gebouwen en woningen.

Er zijn duizenden producten waar asbest in verwerkt is, of waar asbest zelfs het belangrijkste materiaal is. Verreweg het meeste asbest is altijd verwerkt tot asbestcement-producten. In asbestcement zit zo'n 10 tot 30% asbest. Asbestcement is terug te vinden in diverse toepassingen: golfplaten (dakbedekking), leien (dakbedekking), tussenvloeren, vensterbanken en tafelbladen en ook enkel- en dubbelwandige buissystemen (gas, riolering en drinkwater).

Is asbest schadelijk voor de gezondheid?

Asbest is gevaarlijk bij inademing, niet omdat het giftig is, maar wel omdat bepaalde vezels zich in de longen kunnen vasthechten en het weefsel beschadigen.

Vormen drinkwaterleidingen in asbest een risico voor de gezondheid?

De asbest in asbestcement is goed gebonden door het cement. Asbestvezels komen enkel vrij bij een breuk of bij het bewerken van het asbestcement. Volgens de Wereldgezondheidsorganisatie is er geen reden tot ongerustheid voor drinkwater dat door asbestcementleidingen vloeit. Water wordt niet ingeademd, maar gedronken. Ons organisme neemt via de maag en de darmen geen asbestvezels op.

Zijn er nog veel leidingen in asbestcement in het drinkwaternet aanwezig?

Ruim 30% van het leidingnet van De Watergroep  bestaat uit leidingen in asbestcement. Het is niet haalbaar – noch financieel, noch organisatorisch – om al deze leidingen te vervangen. Sinds 1998 geldt in België een verbod voor asbestcement en werden dus geen nieuwe leidingen in asbestcement meer aangelegd. De nieuwe leidingen die we aanleggen, zijn steeds in kunststof.

Welke voorzorgsmaatregelen moet je in acht nemen als je met asbestleidingen in contact komt?

Voor omwonenden stelt zich geen probleem wanneer er werken worden uitgevoerd aan leidingen in asbestcement. De medewerkers die de werken uitvoeren moeten wel enkele voorzorgsmaatregelen in acht nemen:

  • Handelingen aan leidingen uit asbestcement moeten tot het strikte minimum worden beperkt.
  • Stukken asbestafval worden zoveel als mogelijk in een geheel afgevoerd.
  • Bij bewerking moeten de stukken asbestcement nat worden gehouden, wat ervoor zorgt dat er minder asbest vrijkomt.
  • Stukken asbestcement moeten handmatig worden bewerkt. Sneldraaiende gereedschappen, zoals een slijpschijf, zijn verboden.
  • Vrijgekomen stukken asbestcement worden op de werkplek onmiddellijk verpakt in hiertoe geschikte verpakkingen en afgevoerd. Bij grotere hoeveelheden wordt zelfs een speciale asbestcontainer op de werf geplaatst.
  • Onze mensen werken in aangepaste kleding (een wegwerp-overall). Deze kleding wordt na gebruik verpakt en als afval afgevoerd.
  • Deze werkwijze wordt jaarlijks gecontroleerd op basis van persoonsgebonden en omgevingsgebonden metingen door erkende laboratoria. De metingen tonen aan dat de blootstelling onder de wettelijk voorziene grenzen blijft.