Arbeidskaart en arbeidsvergunning

Om als niet EU-onderdaan in België te mogen werken, heb je in bepaalde gevallen een toelating nodig.

Werknemer:

Niet EU-onderdanen die langer dan 90 dagen in België willen wonen en werken voor een werkgever, hebben daarvoor een gecombineerde vergunning ('single permit') nodig van de dienst vreemdelingenzaken. Deze vergunning wordt aangevraagd door de werkgever. 

Als je al in het bezit bent van een verblijfstitel om een andere reden dan arbeid, moet je geen gecombineerde vergunning aanvragen. Vb. Je hebt al een verblijfstitel als echtgenoot.                  

zelfstandige:

Niet EU-onderdanen die langer dan 90 dagen in België willen wonen en werken als zelfstandige, hebben daarvoor een beroepskaart nodig. Deze beroepskaart moeten ze zelf aanvragen, eventueel met hulp van hun boekhouder. Deze procedure wordt hier niet verder besproken.

Voorwaarden

De werkgever moet bereid zijn om een gecombineerde vergunning aan te vragen voor de niet- EU-onderdaan.

Procedure

De werkgever die een gecombineerde vergunning wil aanvragen, dient bij het bevoegde Gewest één enkele aanvraag in die geldt:

  • als aanvraag voor een toelating tot arbeid en
  • als aanvraag voor een machtiging tot verblijf.

Als de toelating tot arbeid en de machtiging tot verblijf worden toegekend, zal de niet EU- onderdaan één enkel document ontvangen dat bewijst dat hij gemachtigd is tot een verblijf van meer dan 90 dagen in België om er te werken. 

Er zijn twee vermeldingen mogelijk op de “gecombineerde vergunning”:

  • Als de toelating tot arbeid gegeven wordt voor een beperkte duur is het BEPERKT.                   
  • Als de toelating tot arbeid gegeven wordt voor een onbeperkte duur is het ONBEPERKT.

Wat meebrengen

  • Uw bijlage 46 of 47
  • Uw paspoort (eventueel met visum)
  • Een pasfoto die voldoet aan de richtlijnen
  • 22 EUR

De medewerker van de dienst burgeradministratie doet het nodige om u in het bezit te stellen van de verblijfstitel met vermelding van de toelating tot de arbeidsmarkt.

Bedrag

Het aanvragen van een gecombineerde vergunning is gratis.

Uitzonderingen

Onderdanen van de Europese Unie en van Noorwegen, IJsland, Liechtenstein en Zwitserland hebben geen toelating nodig om te mogen werken in België.

 

Voor wie

Niet EU-onderdanen die langer dan 90 dagen willen werken voor een werkgever in België en aan wie geen verblijfstitel werd afgegeven om een andere reden dan arbeid.

Contact