Rechtshulp

Iedereen kan in een situatie verzeild geraken die hem/haar juridisch in een moeilijk parket brengt. In die omstandigheden is het nuttig dat je op de hoogte bent van je rechten en plichten. De jurist van de dienst rechtshulp kan je hierin informeren en adviseren.

De problemen kunnen van allerlei aard zijn, o.a.:

 • relatieproblemen met partner of kinderen
 • echtscheiding, omgangsrecht, onderhoudsgeld, enz.
 • huur en (ver)kopen
 • voogdij
 • bewindvoering
 • erfrecht en testamenten
 • overeenkomsten
 • gerechtelijke procedures
 • aanvraag pro deo advocaten

Welke hulp mag u verwachten?

 • informatie en advies
 • bemiddelen met tegenpartij en/of derden
 • helpen opmaken van brieven
 • doorverwijzen naar advocaten, notarissen, rechtbanken en kosteloze rechtsbijstand
 • de jurist gaat niet naar de rechtbank voor jou en stelt geen besluiten op in jouw rechtszaak

Deze juridische dienstverlening is volledig gratis voor alle inwoners van de gemeente.

Spreekuren

 • Welzijnspunt Meeuwen: op maandag na afspraak
 • OCMW Opglabbeek: vrij spreekuur op dinsdagnamiddag

Telefonisch: 089 810 100