Ergotherapie aan huis

Ervaar je problemen bij verplaatsingen in huis? Lukt het je niet meer om huishoudelijke taken te doen zoals voorheen? Of kan je je hobby niet meer uitoefenen? Doe dan een beroep op 'Ergotherapie aan huis'.

Ergotherapie biedt senioren ondersteuning bij alledaagse activiteiten, sociale contacten en mobiliteit. Via advies, training, hulpmiddelen of het aanpassen van de woning streven we ernaar om hen zo lang mogelijk zelfstandig in hun eigen leefomgeving te laten wonen.

Doelgroep

60-plussers die nog thuis wonen en omwille van hun leeftijd, ziekte of een ongeval moeilijkheden ervaren met dagdagelijkse activiteiten.

Voorwaarden

Iedere Oudsbergse 60-plusser komt in aanmerking voor ergotherapie aan huis. Het aanbod is gratis.

Procedure

Je kan de ergotherapeuten van het Sociaal Huis Portavida in Genk contacteren per telefoon of via e-mail. Ze komen graag even langs.

Sociaal Huis Portavida, Welzijnscampus 11, 3600 Genk
089 65 58 54 of 089 65 58 55
ergo@genk.be