Beroepswijziging melden

In het bevolkingsregister wordt ook informatie vermeld over uw beroep. Uw beroep is de hoofdactiviteit die u uitoefent om in uw bestaansmiddelen te voorzien.

Uw beroep wordt niet vermeld op uw identiteitskaart, maar het is wel van belang dat u eventuele beroepswijzigingen aan ons meedeelt zodat uw beroep op een juiste manier op andere officiële documenten kan worden genoteerd.

Voor werkzoekenden wordt het recentste uitgeoefende beroep opgenomen. Personen die nog nooit een beroep hebben uitgeoefend, krijgen de vermelding "zonder beroep”.

Personen van minstens 18 jaar die nog voltijds les volgen in een onderwijsinrichting volgens het volledig leerplan, kunnen de vermelding “student” laten toevoegen in het bevolkingsregister.

Indien u wenst ingeschreven te worden met een beroep dat wettelijk beschermd is (bvb. als architect, journalist, …), moet u een officieel bewijs voorleggen aan het gemeentebestuur.

Procedure

Wanneer uw beroepssituatie verandert, kunt u ons dat meedelen:

  • aan het loket van de dienst burgerzaken in het gemeentehuis

Bedrag

Een beroepswijziging melden is gratis.