Waterleiding Betonweg Ellikom

Op woensdag 11 september start Aquaenergia met de aanleg van een tijdelijke, bovengrondse waterleiding op de Betonweg in Ellikom, vanaf het kruispunt met de Neermolenweg tot aan het kruispunt met de Grote Baan. De werken gebeuren in de berm aan de kant met de oneven huisnummers. Dat is de linkerkant van de weg als je richting Ellikom rijdt.

Na deze werken komt er een volledig nieuwe waterleiding ondergronds en verdwijnt de tijdelijke bovengrondse waterleiding. GWL werkt aan de ondergrondse waterleiding van 23 september tot 31 oktober.

Er wordt telkens een stuk van 100 meter afgezet als werkzone. Fietsers moeten afstappen en kunnen de werken veilig voorbijwandelen dankzij duidelijke signalisatie. Autoverkeer kan beurtelings voorbijrijden aan de hand van tijdelijke lichten. Er geldt ook een snelheidsbeperking van 50 km/u ter hoogte van de werkzone.

De werken worden uitgevoerd in opdracht van de Watergroep.