Verbetering doorstroming N76

Op vrijdagavond 25 oktober opent het nieuwe kruispunt ‘Jef Didden’ op de Weg naar Meeuwen in Oudsbergen. Alle verkeer kan dan weer normaal in alle richtingen over het kruispunt rijden en de omleiding over het industrieterrein moet niet meer gevolgd worden. Ook de bussen van De Lijn hernemen hun normale routes. De bushaltes Nieuwe Kempen, Nieuwe Kempen Kerk, Sijsjesstraat, Leeuwerikstraat en Industrieweg worden opnieuw bediend vanaf vrijdagavond. De tijdelijke haltes verdwijnen.

De slimme verkeerslichten moeten zorgen voor een efficiënte verdeling van de verkeersstromen. Zo wordt een lange wachtrij op één van de zijtakken vermeden. Voor verkeer vanuit Meeuwen richting de Weg naar Zwartberg is er een afslagstrook. Voor voetgangers en fietsers zijn er veilige oversteekpunten en ruime, vrijliggende fietspaden rondom het kruispunt aangelegd.

De opstart van nieuwe verkeerslichten gaat steeds gepaard met een periode van nauwe opvolging en nazorg. Indien nodig gebeuren er bijsturingen aan de regeling na de eerste evaluaties.

jef didden(c) foto AWV

Dankzij de fasering van de werken bleef de verkeershinder beperkt. Tussen mei en augustus werd de rotonde aan de Bedrijfsstraat aangepakt. Nadien werd de rotonde aan de Weg naar Zwartberg omgevormd naar een lichtengeregeld kruispunt.

De rotonde ter hoogte van de Bedrijfsstraat bleef behouden. Door middel van een bypass zal het doorgaand verkeer richting Genk zonder hinder langs de rotonde kunnen rijden. Hierdoor komt er meer capaciteit vrij op de rotonde, waardoor de andere rijbewegingen vlotter en veiliger kunnen verlopen.

In een latere fase zal ook het gedeelte tussen de twee kruispunten worden geoptimaliseerd, maar die is nog niet concreet ingepland.

Surf naar de website van AWV voor de laatste info