Speelstraten zomer 2019

Een speelstraat is een woonstraat die op vooraf bepaalde momenten volledig voorbehouden is aan spelende kinderen. Tijdens de speelstraaturen is de straat (of een deel ervan) afgesloten voor doorgaand verkeer. Enkel de bewoners mogen zeer traag met de wagen door de straat rijden. Bezoekers mogen niet door, hulp- en ordediensten uiteraard wel.

Speelstraten zomer 2019

Hier vind je een kaartoverzicht van de speelstraten in Oudsbergen

Boogstraat

  • 23 - 24 augustus, telkens van 9 tot 17 uur

Heivinkenstraat en Patrijsstraat

  • vanaf kruispunt met Patrijsstraat tot einde Heivinkenstraat, inclusief de Patrijsstraat.
  • 17 - 18 augustus, telkens van 10 tot 21 uur