Sloopwerken Centrumstraat

Eind augustus starten er sloopwerken in de Centrumstraat. De woningen met de huisnummers 7, 9, 11, 13, 15, 17 en 19 worden afgebroken. De aannemer begint ter hoogte van het kruispunt met de Weg naar Opoeteren en werkt zo verder richting het centrum.

Deze werken zullen door de veiligheidscoördinator en door onze diensten strikt opgevolgd worden. Voor de verwijdering van asbest werd een gespecialiseerde onderaannemer aangesteld. Er wordt strikt op toegezien dat dit volgens de geldende veiligheidsvoorschriften en wettelijke bepalingen gebeurt, zodat er geen risico’s zijn voor de gezondheid.

De sloopwerken zullen maximum 60 werkdagen duren. Na de afbraakwerken zal er nog niet onmiddellijk gebouwd worden, maar zal er een tijdelijke groenzone aangelegd worden, totdat de eigenaar nieuwe bouwplannen uitgewerkt heeft.