Boringen Wijshagerkiezel

Wat?

In het kader van de heraanleg van de Wijshagerkiezel te Oudsbergen is studiebureau ABO in opdracht van Infrabo een sloopopvolgingsplan aan het opmaken. In december hebben ze hiervoor reeds een asfaltboring uitgevoerd. Na de nodige analyses en interpretaties is er beslist om bijkomende asfaltboringen uit te voeren.

Waar?

Wijshagerkiezel, ter hoogte van huisnummer 3 tot 45.

Wanneer?

Op donderdag 9 maart en in de periode van 12 tot 19 maart. In totaal nemen de boringen ongeveer 1,5 dag tijd in beslag. De werken worden uitgevoerd tussen 8 en 17 uur.

Hinder?

Het verkeer kan de werkzone beurtelings passeren. Er wordt ter plekke duidelijke signalisatie voorzien.

Info?

ABO
Brecht Gerrits, 0496 59 88 49, brecht.gerrits@abo-group.eu