Strooiplan

De strooidiensten in Oudsbergen staan klaar om de wintergladheid te bestrijden.

De nieuwste zoutstrooier in Oudsbergen wordt aangestuurd via een GPS-systeem waardoor we de routes efficiënter kunnen rijden en het zoutverbruik kunnen bepalen in functie van de wegen. Zo besparen we niet alleen op het strooizout, maar het kadert ook binnen de duurzaamheid van onze wegen. Daarnaast wordt 'Roadmaster meteo' gebruikt, een weerapplicatie die de recentste weersvoorspellingen weergeeﬞft. Omdat Oudsbergen een uitgestrekt grondgebied heeﬞft en de strooiwagens niet overal gelijktijdig kunnen zijn, wordt er in verschillende fasen gestrooid en zijn de kleine doodlopende straten niet opgenomen in het strooiplan. Het Agentschap Wegen en Verkeer (AWV) staat in voor het strooien op gewestwegen.

Vriesweer bij het opkomen van de dag

Tijdstip

Fase

Omschrijving

05:00u

Fase 1

Gewestwegen

Hoofdontsluitingswegen

Industrieterrein

Uitgevoerd voor 07:30u

Fase 2

Ontsluitingswegen

Gevaarlijke punten

Hellingen eerste categorie

Aansluitend indien noodzakelijk

Fase 3

Grotere woonstraten

Hellingen tweede categorie

Aansluitend indien noodzakelijk

Fase 4

Buitengebied

Aansluitend indien noodzakelijk

Fase 5

De rest

Sneeuwval

Tijdstip

Fase

Omschrijving

Starten in functie van wanneer het begint te sneeuwen

Fase 1

Gewestwegen

Hoofdontsluitingswegen

Industrieterrein

Fietspaden

Uitgevoerd voor 07:30u

Fase 2

Ontsluitingswegen

Gevaarlijke punten

Hellingen eerste categorie

Fietspaden

Aansluitend indien noodzakelijk

Fase 3

Grotere woonstraten

Hellingen tweede categorie

Aansluitend indien noodzakelijk

Fase 4

Buitengebied

Aansluitend indien noodzakelijk

Fase 5

De rest