Strooiplan

De strooidiensten in Oudsbergen staan klaar om de wintergladheid te bestrijden.

De nieuwste zoutstrooier in Oudsbergen wordt aangestuurd via een GPS-systeem waardoor we de routes efficiënter kunnen rijden en het zoutverbruik kunnen bepalen in functie van de wegen. Zo besparen we niet alleen op het strooizout, maar het kadert ook binnen de duurzaamheid van onze wegen. Daarnaast wordt “Roadmaster meteo” gebruikt, een weerapplicatie die de recentste weersvoorspellingen weergeeﬞft. Omdat Oudsbergen een uitgestrekt grondgebied heeﬞft en de strooiwagens niet overal gelijktijdig kunnen zijn, wordt er in verschillende fasen gestrooid en zijn de kleine doodlopende straten niet opgenomen in het strooiplan. Voor het strooien
van de gewestwegen doet het gemeentebestuur beroep op AWV (Agentschap Wegen en Verkeer).

Fase 1

Eerst strooien we op de hoofdontsluitingswegen. Deze wegen zijn voor de inwoners binnen een redelijke afstand bereikbaar. Het zijn ook wegen die het meeste verkeer te verwerken krijgen. Denk maar aan de Peerderbaan in Meeuwen of de Weg naar Opoeteren in Opglabbeek. Daarom hebben ze voor de strooidiensten ook de hoogste prioriteit. Deze straten worden bij gladheid gestrooid voor de ochtendspits.

Fase 2

In een tweede fase strooien we de grotere wegen die wijken en buurten ontsluiten samen met de schoolomgevingen. Denk hier bijvoorbeeld aan de Martinlaan in Wijshagen of de Oude Kerkstraat in Opglabbeek. Deze fase is afhankelijk van het
weer en verkeer rond 8 uur afgerond. In deze fase wordt in Meeuwen-Gruitrode de smalspoortractor ingezet. Die strooit vooral de fietsverbindingen en een paar moeilijkere straten. In Opglabbeek wordt dit door een externe firma uitgevoerd.

Fase 3

Als laatste strooien we de kleinere straten in de woonwijken en het buitengebied. Het gaat hier bijvoorbeeld over de Bloemenstraat in Gruitrode of de Oude Asserweg in Opglabbeek. Ook in deze fase wordt de smalspoortractor ingezet. In Meeuwen-Gruitrode worden bovendien de landbouwers ingezet om bij hevige sneeuwval de landbouwwegen en binnenwegen van de kerkdorpen Ellikom, Wijshagen en Neerglabbeek vrij te maken en de doorgang te garanderen. De landbouwers worden enkel bij extreme weersomstandigheden ingezet.

Neem voorzorgen

Speel op veilig en neem voorzorgen: vertrek op tijd, pas je snelheid aan en leg winterbanden op je auto. Vergeet niet dat iedereen het trottoir voor zijn eigen woning moet vegen. Daarmee bewijs je niet alleen jezelf, maar ook de buren en de postbode een dienst. Let wel op dat je de sneeuw niet op de openbare weg gooit.