Bijzonder comité voor de sociale dienst

  • 17 december 2018

Leden

  • Goele Janssen
  • Lotte Janssen
  • Joris Evens
  • Carine Neyens
  • Petra Vandewinkel
  • Katrien Croisiaux
  • Evi Grieten
  • Rik Thijs

Zetelverdeling

Bekendmaking door de algemeen directeur van de gemeente Meeuwen-Gruitrode, coördinerend algemeen directeur fusie Oudsbergen.

Aantal zetels van het bijzonder comité van de sociale dienst per lijst op basis van de gemeenteraadsverkiezingen van 14 oktober 2018.

Decreet Lokaal Bestuur

Artikel 91§2

Uiterlijk de eenenzestigste dag na de gemeenteraadsverkiezingen gaat de algemeen directeur na hoeveel zetels in het bijzonder comité voor de sociale dienst aan de verschillende lijsten of groepen van lijsten toekomen, met toepassing van het eerste en tweede lid. Hij maakt op dezelfde dag die zetelverdeling bekend op de webtoepassing van de gemeente.

Resultaat van de berekening volgens de bepalingen van het Decreet Lokaal Bestuur:

De te vermenigvuldigen factor: 8/27 = 0,29. (*). Voor Oudsbergen: 8 toe te wijzen zetels in het bijzonder comité van de sociale dienst.

CD&V: 17 OCMW-raadszetels)

17 x 0,29 = 4,93 : 5 zetels in het bijzonder comité van de sociale dienst.

N-VA: 6 OCMW-raadszetels

6 × 0,29 = 1,74 : 2 zetels in het bijzonder comité sociale dienst.

Open Oudsbergen: 3 OCMW-raadszetels

3 x 0,29 = 0,87 : 1 zetel in het bijzonder comité sociale dienst

Groen : 1 OCMW-raadszetel

1 x 0,29 = 0,29 : geen zetel in het bijzonder comité sociale dienst

BOS : geen OCMW-raadszetel

Geen zetel in het bijzonder comité sociale dienst

Resultaat

CD&V krijgt 5 zetels toegewezen in het bijzonder comité van de sociale dienst van Oudsbergen.

N-VA krijgt 2 zetels toegewezen in het bijzonder comité van de sociale dienst van Oudsbergen.

Open Oudsbergen krijgt 1 zetel toegewezen in het bijzonder comité van de sociale dienst van Oudsbergen.

 

(*) aantal toe te wijzen zetels = 8 te delen door aantal zetels in de OCMW-raad = 27

Akte van voordracht: elke lijst kan (vanaf nu) een gerichte voordracht doen op basis van het aantal comitéleden waarop ze recht heeft.