Vast bureau

Het vast bureau staat in voor het dagelijks bestuur van het OCMW. Ze komt wekelijks samen en vergadert in besloten zitting. De samenstelling is dezelfde als die van het college van burgemeester en schepenen.