College van burgemeester en schepenen

Het college van burgemeester en schepenen is het uitvoerend orgaan van de gemeente. Het is belast met het dagelijks bestuur. Het bereidt de beslissingen van de gemeenteraad voor en voert ze achteraf uit.

Zittingen

Het college vergadert elke maandag om 13.30 uur in het gemeentehuis in Meeuwen. De vergaderingen zijn niet openbaar.