Akte van voornaamsverandering

Als u denkt dat u daarvoor een grondige reden hebt, kunt u uw voornaam laten wijzigen.

De akte van voornaamsverandering vermeldt:

 • de naam, de voornamen, de geboortedatum en de geboorteplaats van de betrokkene
 • de nieuwe voornaam van de betrokkene.

Onder bepaalde voorwaarden kunt u een afschrift of een uittreksel van de akte van voornaamsverandering aanvragen:

 • Een afschrift vermeldt de oorspronkelijke gegevens van de akte en de historiek van de staat van de persoon op wie de akte betrekking heeft.
 • Een uittreksel vermeldt daarentegen enkel de actuele gegevens van de akte, zonder vermelding van de historiek van de staat van de persoon op wie de akte betrekking heeft. Op een uittreksel is dus enkel de huidige toestand van de gegevens zichtbaar.

Voorwaarden

Wie kan een afschrift of uittreksel aanvragen?

Voor akten van voornaamsverandering wordt het recht op een afschrift of uittreksel beperkt tot:

 • uzelf
 • de echtgeno(o)t(e), overlevende echtgeno(o)t(e) of wettelijk samenwonende
 • uw wettelijke vertegenwoordiger (bv. ouder, voogd, bewindvoerder)
 • bloedverwanten in opgaande of neerdalende lijn (geen aanverwanten en zijtakken)
 • uw erfgenamen
 • bijzondere gemachtigden zoals een notaris of advocaat.

Als de akte meer dan 100 jaar oud is, heeft iedereen recht op een afschrift of uittreksel.

Procedure

U kunt een afschrift of een uittreksel van een akte van voornaamsverandering aanvragen in de gemeente waar u bent ingeschreven:

 • Indien de voornaamsverandering gebeurde in België
 • Indien de buitenlandse akte van voornaamsverandering werd overgeschreven in de registers van de burgerlijke stand van België

Als de buitenlandse akte van voornaamsverandering niet werd overgeschreven in België, kan u de akte alleen in het buitenland bekomen. Dit kan in de stad of gemeente waar deze akte werd opgesteld.

Als u beschikt over een elektronische identiteitskaart (eID), kunt u een afschrift of uittreksel van de akte online aanvragen:

Die elektronische afschriften en uittreksels zijn voorzien van een elektronisch zegel van het Ministerie van Binnenlandse Zaken. Ze hebben dezelfde juridische waarde als deze afgeleverd door de gemeente. Zolang de informatie op het bewijs correct is, kunt u het geldig gebruiken in om het even welke vorm (op papier of in digitale vorm).

Wat meebrengen

Als u het document zelf ophaalt:

 • uw eigen identiteitskaart of verblijfsvergunning.

Als u het document voor iemand anders aanvraagt:

 • een volmacht van de betrokkene en een kopie van zijn of haar identiteitskaart
 • uw eigen identiteitskaart.

Bedrag

Een uittreksel of afschrift uit de akte van de voornaamswijziging wordt gratis afgeleverd.

Contact