Afleveren militiegetuigschrift

Een militiegetuigschrift of stamboekuittreksel is een getuigschrift dat bevestigt dat u aan de militiewetten voldeed.

Voorwaarden

Alleen mannen die geboren zijn voor 1 januari 1976 kunnen een militiegetuigschrift verkrijgen. Mannen geboren na 1 januari 1976 kunnen een getuigschrift krijgen waaruit blijkt dat ze niet onderworpen zijn aan de legerdienst.

  • Wilt u dit document aanvragen in kader van een pensioenaanvraag?  Dan kan u dit opvragen via mycareer.be 
  • Vraagt u het document aan omwille van een andere reden? Dan kan u dit opvragen via het Ministerie van Defensie

Procedure

U kan dit document van thuis uit opvragen. U hoeft hiervoor niet langs te komen bij de gemeente.

Indien nodig, kan u telefonisch contact nemen met de dienst burgeradministratie om het jaar van uw militaire lichting te achterhalen.

  • Indien u een stamboekuittreksel nodig heeft voor uw pensioendossier, omdat gegevens over uw militaire dienst/loopbaan ontbreken, moet u deze informatie aanvragen via mycareer.be. Op deze manier wordt een nieuw contactdossier aangemaakt. Dit  dossier komt dan bij het Ministerie van Defensie. Zij brengen uw pensioendossier in orde zonder dat u daar verder iets voor hoeft te doen. Nadien zal u deze gegevens kunnen consulteren op Mypension.be. Gelieve er rekening mee te houden dat dit enige  tijd in beslag kan nemen.
  • Indien u om andere redenen een stamboekuittreksel nodig heeft, kan u een aanvraagformulier invullen op de website van het Ministerie van Defensie. Het Ministerie van Defensie zal het nodige doen om u dit uittreksel te bezorgen. Vergeet uw naam, voornaam, rijksregisternummer en uw contactgegevens zeker niet te vermelden!

Bedrag

Het verkrijgen van een militiegetuigschrift of stamboekuittreksel is gratis.

Contact