Afhalen gevonden voorwerpen

Als u een persoonlijk voorwerp (fiets, sleutels, GSM,…) verloren hebt, doet u hiervan aangifte bij de politie. Dat kan:

 

Voorwaarden

Er moet aangifte bij de politie gedaan zijn bij verlies van een persoonlijk voorwerp.

Wat meebrengen

Wanneer u uw fiets of verloren voorwerp komt ophalen, dan moet u ook het proces-verbaal van aangifte bij de politie meebrengen met vermelding van merk, kleur en bijzondere kenmerken.