AED-toestellen

Op verschillende plaatsen in Oudsbergen vind je een AED-toestel terug aan de buitengevel van het gebouw. De toestellen zijn 24/7 beschikbaar.

De gemeente Oudsbergen is een Hartveilige gemeente.

Wat is een AED?

Een automatisch externe defibrillator of AED is een draagbaar toestel dat een elektrische schok aan het hart toedient bij levensbedreigende hartritmestoornissen. De AED analyseert het hartritme van het slachtoffer en bepaalt automatisch of een stroomstoot het slachtoffer kan helpen.

Vroeger mochten alleen artsen en speciaal opgeleide verpleegkundigen een defibrillator bedienen. Sinds 2007 mag iedereen een AED-toestel categorie 1 gebruiken.

Locaties AED-toestellen in Oudsbergen

Bekijk alle locaties op het stratenplan

Uitleenbare toestellen:

 • Rode Kruis Wijshagen - reserveren via Rode Kruis Wijshagen
 • Troempeelke Opglabbeek - reserveren via UiT-balie (uit@oudsbergen.be of 089/810 910)

Subsidie voor AED-toestellen

Plaats je een AED-toestel? Dan kan je een gemeentelijke subsidie voor de onderhoudskosten aanvragen.

Vul hier het aanvraagformulier in

Vroeg je al eens een subsidie aan? Dan kan je ook voor het jaarlijkse onderhoud een subsidie aanvragen. Mail daarvoor naar info@oudsbergen.be 

Voorwaarden

Voorwaarden voor het AED-toestel

 • Het is een volautomatisch AED-toestel (gesproken instructies) met buitenkast, voorzien van verwarming en verlichting.
 • Het toestel is aangekocht na 1 juli 2022. Het werd nadien gemeld bij de dienst gezondheid en preventie van de gemeente Oudsbergen.
 • Het AED-toestel is altijd toegankelijk en zichtbaar. 
 • De locatie van het toestel mag opgenomen worden in het stratenplan van Oudsbergen. Dat plan biedt een overzicht van alle AED-toestellen in de hele gemeente.
 • Het toestel is verzekerd voor alle risico's, zoals schade door derden, vandalisme, weersomstandigheden, de eigen burgerlijke aansprakelijkheid...
 • Het toestel voldoet aan de vereisten uit het Koninklijk Besluit van 18 maart 1999 betreffende de medische hulpmiddelen en het Koninklijk Besluit van 21 april 2007 houdende veiligheids- en andere voorwaarden inzake een automatische externe defibrillator gebruikt in het kader van een reanimatie.
 • De aanvrager voldoet aan de verplichtingen in het Koninklijk Besluit van 21 april 2007 houdende veiligheids- en andere voorwaarden inzake een automatische externe defibrillator gebruikt in het kader van een reanimatie.

Voorwaarden voor het onderhoudscontract

 • Het toestel is dat jaar nog gecontroleerd door een zelftest. Onderdelen die aan vervang toe waren, werden vervangen.
 • De elektroden werden preventief vervangen, voor de vervaldatum.
 • De batterij werd preventief vervangen, voor de vervaldatum.
 • De elektroden werden vervangen na gebruik of bij een defect.
 • De batterij werd vervangen na gebruik of bij een defect.
 • Het toestel werd opnieuw gebruiksklaar gemaakt na gebruikt.
 • De wisselstukken en de snelle-interventiekit werden aangevuld na gebruik.
 • De gegevens werden uitgelezen na gebruik.
 • Er is een service voorzien, 24 uur per dag, 7 dagen per week, voor bijstand, het onderhoud en herstellingen.
  • Is er een defect of panne? Dan is er een medewerker ter plaats binnen maximum 6 uur.
  • Is er een defect of panne? Dan is er een vervangtoestel ter plaatse binnen maximum 24 uur. Na herstelling wordt het oorspronkelijke AED-toestel opnieuw geïnstalleerd.
 • De software wordt geüpdatet. 

Procedure

Zijn alle voorwaarden van het onderhoudscontract in orde? Dan ontvang je een subsidie van maximum €250, inclusief BTW, per jaar voor de onderhoudskosten.

Regelgeving

Het subsidiereglement geldt van 1 december 2022 tot en met 31 december 2024. Het reglement kan met terugwerkende kracht worden ingeroepen voor aangekochte AED-toestellen vanaf 1 juli 2022.

Subsidiereglement onderhoudskosten AED-toestel.pdf85,6 Kb(pdf)

Voor wie

Wie kan de subsidie aanvragen?

 • erkende lokale verenigingen,
 • Oudsbergse bedrijven, handels- en horecazaken,
 • onderwijsinstellingen in Oudsbergen. 

Bekendmakingen