Lid adviescommissie (vrijwilliger)

Wil je meebouwen aan de toekomst van Oudsbergen? En mee beslissen over onze lokale, maatschappelijke projecten? We zijn op zoek naar één nieuw lid voor de adviescommissie.

Wat is de adviescommissie? En wat doet ze?

De adviescommissie bestaat uit 9 Oudsbergenaren en evalueert vier keer per jaar de subsidieaanvragen van projecten in Oudsbergen. Ze geeft per aanvraag een advies aan het college van burgemeester en schepenen. Die laatste neemt het besluit over het al dan niet toekennen van een subsidie en over het bedrag van de subsidie.

Minimum vier keer per jaar komen de commissieleden bij elkaar voor de beoordeling van de aanvragen. Dat gebeurt meestal in de eerste week na ieder kwartaal (januari, april, juli, oktober).

Stel je kandidaat

Heb je interesse? Stel je kandidaat via info@oudsbergen.be, ten laatste op 25 september 2022. De gemeenteraad zal een nieuw lid aanduiden waarbij er gestreefd wordt naar een zo divers mogelijkse samenstelling van de adviescommissie.

Meer weten over onze projectsubsidies?

Subsidies voor een maatschappelijk project