Advies en info voor vrijwilligers

Waar moet je op letten wanneer je anderen helpt?

Het is uiteraard belangrijk dat je zelf geen ziektesymptomen vertoont (loopneus, hoesten, koorts, ...) en een goede algemene gezondheid hebt vooraleer je er op uittrekt om anderen te helpen.

Volg in elk geval de algemene richtlijnen om besmetting tegen te gaan:

 • Maak afspraken telefonisch of digitaal.
 • Maak zo weinig mogelijk fysiek contact.
 • Hou afstand.
 • Was voor en na het bezoek je handen.
 • Wees voorzichtig met risicogroepen.
 • Betaal boodschappen terug met geld in een enveloppe of betaal digitaal.
 • Meer info op www.info-coronavirus.be.

Laat je gratis verzekeren

De Vlaamse Regering breidt de vrijwilligersverzekering uit naar alle burgers die de komende weken acties op poten zetten om buren en kwetsbaren te helpen tijdens de coronacrisis. Dit om de vele helpende handen extra te beschermen.

Tot nu toe konden alleen verenigingen een gratis vrijwilligersverzekering afsluiten bij het Vlaams Steunpunt voor Vrijwilligerswerk. Dit wordt nu ook mogelijk voor individuele burgers. Ook zij kunnen een aanvraag doen via het Vlaams Steunpunt voor Vrijwilligerswerk. Mensen kunnen zich verzekeren voor lichamelijke ongevallen, burgerlijke aansprakelijkheid en rechtsbijstand tijdens vrijwilligerswerk.

Meer informatie en registreren

Uitbreiding dekking Ethias

Publieke klanten met een verzekering 'burgerlijke aansprakelijkheid en/of arbeidsongevallen' bij Ethias, hebben een gratis uitbreiding van deze dekking gekregen voor alle vrijwilligers die door hen worden gemobiliseerd:

 • Gemeenten
 • Ocmw en Zorgbedrijven
 • Provincie
 • Politiezones
 • Hulpverleningszones
 • Intercommunales
 • Ziekenhuizen - Gezondheidssector
 • Gemeenschapsonderwijs – Universiteiten – Hogescholen
 • Sociale woningbouw
 • Rode Kruis
 • Jeugdbewegingen

Medische reserve?

Ben je arts of verpleegkundige en wil je ondersteuning bieden in de strijd tegen COVID-19? Meld je dan aan via zorgengezondheid@vlaanderen.be. Vermeld daarbij jouw medische opleiding en contactgegevens. Meer info