Adreswijziging

Adreswijziging melden

Maak een afspraak

Inhoud

Als u verhuist, moet u uw nieuwe adres binnen de 8 werkdagen aangeven bij dienst burgeradministratie van de gemeente waar u naar verhuist.

Voorwaarden

U kunt de verhuis pas aangeven als u ook effectief verhuisd bent.

Procedure

Er zijn verschillende manieren om uw adreswijziging naar of binnen de gemeente Oudsbergen door te geven:

Om de adreswijziging voor het hele gezin door te geven, volstaat het dat één van de meerderjarige leden van het gezin de aangifte doet.

Om de adreswijziging te kunnen doorgeven hebt u een geldig identiteitsbewijs nodig.

Als een niet-ontvoogde minderjarige de verblijfplaats van zijn ouders voor het eerst verlaat om zijn hoofdverblijf elders te vestigen, moet hij vergezeld zijn door iemand die het ouderlijke gezag uitoefent.

Controle van domicilie en aanpassing identiteitsdocumenten

Na de aangifte controleert een wijkagent of u werkelijk op het aangegeven adres uw hoofdverblijfplaats hebt. Na deze controle wordt u ingeschreven op uw nieuwe adres en wordt u uitgenodigd om de chip van uw identiteitskaart op het gemeentehuis te laten aanpassen. Hiervoor hebt u de pincode nodig.

Vanaf het moment dat uw adreswijziging officieel is, kunt u alle instanties  op de hoogte brengen.

Als er nog geen grijze en groene afvalcontainers aanwezig zijn, zorgen wij er voor dat deze aangevraagd worden bij Limburg.net. Als ze reeds aanwezig zijn, zorgen wij ervoor dat ze gekoppeld worden aan uw gegevens.

De huisvuilophaling gebeurt pas nadat de adreswijziging officieel is. 

 

Wat meebrengen

Uw elektronische identiteitskaart met pincode.

Gelijkmatig verdeelde huisvesting

Voor een minderjarige die bij elk van de ouders verblijft volgens het principe van de gelijkmatig verdeelde huisvesting moeten bovendien één van de volgende documenten worden meegebracht:

  • het wederzijds akkoord van de ouders
  • de gerechtelijke beslissing
  • de notariële akte.

Kostprijs

Het aangeven van een adreswijziging is gratis.

Contact