Adres

Neem contact met ons op

Inhoud

Hebt u een bouwgrond gekocht maar weet u niet wat uw adres wordt? Verbouwt u een eengezinswoning tot een meergezinswoning? Of denkt u dat u een extra adres nodig hebt, voor een stal, een bedrijf, een vzw,...? Vraag uw adres dan aan bij het gemeentebestuur.

Elk gebouw moet voorzien zijn van een adres, niet alleen gezinswoningen, maar ook gebouwen voor administratief, commercieel of industrieel gebruik.

Het vaststellen en wijzigen van de nummering van huizen en gebouwen is een bevoegdheid van het gemeentebestuur. U mag niet zelf een nieuw adres creëren of in gebruik nemen. 

Procedure

  • Indien u een nieuwe woning bouwt, een eengezinswoning verbouwt tot een meergezinswoning, een bedrijf opricht of andere vergunningsplichtige handelingen uitvoert waardoor u een extra adres nodig hebt, wordt dat adres toegekend bij het afleveren van de omgevingsvergunning.
  • Indien u om een andere reden dan hierboven vermeld denkt dat u een extra adres nodig hebt (b.v. apart adres voor de zaak en de woning, een vzw, ...), kan u bij de gemeente een adres aanvragen via dit aanvraagformulier.
  • Moet er een adres geschrapt worden? Doe een aanvraag tot schrappen via dit aanvraagformulier.

Het gemeentebestuur wijst u een of meer adressen toe. Als u eigenaar bent van het gebouw, dan moet u zelf het toegekende huisnummer aanbrengen op een plaats die goed zichtbaar is vanaf de openbare weg.

Kostprijs

Er is geen kostprijs aan verbonden.

Regelgeving

Het decreet betreffende het Centraal Referentieadressenbestand (CRAB) d.d. 08/05/2009 (zoals later gewijzigd).

Downloads