Ophovenderheide

Ophovenderheide is een aaneengesloten bos van 525 hectare groot. Het gebied op het Kempisch plateau is een pallet van alles waar de Kempen voor staat: dennenbos, landduinen, vennen, droge en natte heide, schrale graslanden en recente bosuitbreiding met loofhout. Diversiteit troef dus in Ophovenderheide!