Activiteiten op de openbare weg

Organiseer je een activiteit op de openbare weg, zoals een fietstocht, motortocht, oldtimertocht…? En wil je een verkeerswijziging aanvragen, zoals een wegafsluiting, een omleiding, een tijdelijke snelheidsbeperking…? Dan volg je deze richtlijnen.

Richtlijnen

  • Bezorg ons een voorstel van de verkeersafwikkeling zoals jij die ziet. Geef daarbij exact aan over welke wegdeel het gaat en wanneer (inclusief op- en afbouw) de afwikkeling nodig is.
  • Het gemeentebestuur bezorgt je later het politiereglement, een signalisatieplan en een omleidingsplan (indien nodig), goedgekeurd door het college van burgemeester en schepenen.
  • De gemeentelijke diensten bezorgen je de signalisatieborden, hekken… Je bent zelf verantwoordelijk om de borden voor en na de activiteit of het evenement te plaatsen en weg te halen.
  • Voor een snelheidsbeperking of een (gedeeltelijke) wegafsluiting heb je een politiereglement nodig. Wij brengen dat voor jou in orde. Indien nodig contacteren we je voor meer info.

Aandachtspunten

  • Breng de buurtbewoners minstens twee dagen voor het evenement schriftelijk op de hoogte van de verkeerswijziging. Vertel hen wat er zal gebeuren, wanneer de verkeerswijziging zal plaatsvinden en wat het effect op de buurtbewoners is.
  • Markeringen en wegwijzers moeten bestaan uit verwijderbare materialen. Verf of spuitbussen zijn niet toegestaan.
  • Markeringen breng je ten vroegste de dag vóór de activiteit aan en moet je binnen 24 uur na de activiteit verwijderen.
  • De wegwijzers mogen het doorgaand verkeer of de zichtbaarheid van verkeersborden niet beletten.